Wil jij iets van je toekomst maken?

Je wilt iets bereiken, maar je krijgt het niet voor elkaar. Of het nu gaat om een goede thuissituatie, een opleiding, een baan, of het oplossen van een probleem waar je mee zit. Veni Etinam betekent ‘Tot hier ben ik gekomen’. Maar als je vastgelopen bent… Hoe ga je dan verder?

Veni Etinam is een kleinschalige, toegankelijke en persoonlijke zorgorganisatie voor personen met (psychische) problemen en hun omgeving. Wij bieden op maat gemaakte begeleidingstrajecten voor kinderen, jongeren en voor hun ouders in heel Groningen en Drenthe. Samen met de cliënt maken wij een plan om ervoor te zorgen dat hij of zij uiteindelijk zélf weer verder kan, op een passende manier. Wat passend is, dát kan voor iedereen anders zijn.

Veni Etinam biedt onder andere intensieve begeleiding in complexe gezinscasussen, met een specifieke aanpak voor opvoedingsondersteuning. Gewerkt wordt volgens de methodiek ‘samen een plan’. We hebben veel ervaring met bijvoorbeeld bezoekregelingen en worden vaak ingezet in trajecten ter voorkoming van uithuisplaatsing. We werken dan ook voortdurend samen met voogden, de raad voor de kinderbescherming en andere hulpverleners.

Veni Etinam zorgt ervoor dat cliënten met problemen inzicht krijgen in hun eigen sterke en zwakke punten en daarmee grip krijgen op hun eigen leven en op de situaties die zich daarin afspelen. De begeleiding van Veni Etinam is ambulant; samen met de cliënt wordt bepaald waar afspraken plaatsvinden. Dat kan thuis zijn, maar ook op school, werk, of bij ons op kantoor.

De begeleiders van Veni Etinam zijn oprecht betrokken, bereikbaar en beschikbaar. Indien mogelijk, komt er wanneer nodig dezelfde dag nog iemand van ons langs. Samen met gemeenten, zorginstellingen, scholen, het UWV, sportinstanties en woningbouwcorporaties beschikken wij over een breed hulpverleningsaanbod, dat aansluit bij ieders individuele zorgvraag en achtergrond.

Wij bieden begeleiding op alle leefgebieden, met als doel de cliënt zo zelfredzaam mogelijk te maken. Hiervoor worden eigen kracht en eigen talenten en mogelijkheden ingezet, om uitdagingen op een duurzame manier aan te gaan.

Samen werken we aan jouw geluk en jouw toekomst. Aan jouw plaats in de maatschappij.

“Ik voel me sterk”

‘Drie jaar geleden kwam ik in Nederland wonen om te gaan studeren. Door omstandigheden moest ik stoppen en trok ik ...

Lees meer

‘Mijn begeleider is jong, dat vind ik tof.’

Ik was al met twee HBO opleidingen gestopt. Mijn ouders bleven maar zeggen dat ik mijn best niet deed. Dat ...

Lees meer