Begeleiding binnen gezinssystemen

Wanneer het thuis niet lekker loopt, kan dat zorgen voor veel frustratie. Gezinsleden kunnen zich machteloos voelen vanwege de dagelijkse strijd of de slapeloze nachten, en uiteindelijk heeft dat weerslag op het hele gezin.

Wanneer het thuis niet meer ‘warm’ en veilig voelt, is het tijd om daar iets aan te doen. Veni Etinam biedt hulp bij het bevorderen van de onderlinge communicatie. We herkennen patronen; het doorzien en bespreken van gedragspatronen is vaak al genoeg om beter te begrijpen wat de leden van het gezin onderling aan elkaar willen vertellen. Wanneer ouders óf jongeren graag verandering in een situatie willen brengen en de oorzaak van problemen willen achterhalen, kan Veni Etinam samen met het gezin aan een oplossing werken. We bieden hulp bij het effectief communiceren met elkaar, ook op de moeilijke momenten. Dit kan aan de hand van systeemgesprekken, maar ook door het geven van psycho-educatie of opvoedondersteuning.

Veni Etinam biedt onder andere intensieve begeleiding in complexe gezinscasussen, met een specifieke aanpak voor opvoedingsondersteuning. Gewerkt wordt volgens de methodiek ‘samen een plan’. We hebben veel ervaring met bijvoorbeeld bezoekregelingen en worden vaak ingezet in trajecten ter voorkoming van uithuisplaatsing. We werken dan ook voortdurend samen met jeugdbeschermers, de Raad voor de Kinderbescherming en andere hulpverleners.