Sociale activering en hulp bij reïntegratie

Veni Etinam vindt het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij. We helpen niet alleen bij het terugkeren naar school of bij het vinden van een nieuwe, passende opleiding, we bieden ook sociale activeringstrajecten aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die een zinvolle dagbesteding willen.

Het loskomen van belemmeringen en blokkades staat hierin centraal. Samen gaan we op zoek naar het talent van de cliënt, op zoek naar mogelijkheden en perspectief, zodat de cliënt weer zin in de toekomst krijgt en de regie over zijn of haar eigen leven kan oppakken. Veni Etinam helpt de cliënt om gebruik te maken van de eigen capaciteiten en talenten op sociaal en creatief gebied. We houden altijd rekening met belastbaarheid; niet iedereen kan zomaar van isolement naar (betaald) werk, dat bereik je vaak stap voor stap. Door stappen te maken van passende grootte, houdt de cliënt overzicht en blijft het einddoel helder in beeld. Veni Etinam ondersteunt ook bij het vinden van een passend leerwerktraject.