Begeleiding terug naar school

Veni Etinam begeleidt jongeren die verzuimen, dreigen uit te vallen of al zijn uitgevallen in het onderwijs.

De redenen hiervoor kunnen heel divers zijn, variërend van problemen thuis of een verkeerde schoolkeuze tot aan psychische problematiek. Samen onderzoeken we wat de behoefte is van de cliënt, om zo een duurzame herplaatsing in het onderwijs mogelijk te maken. Het doel is om de jongere zo snel mogelijk weer naar school te krijgen, op een manier die goed voelt voor alle partijen en die past bij de situatie. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van sociale angsten of een pestverleden, wat de schoolgang van de jongere bemoeilijkt. De begeleiders van Veni Etinam gaan dan mee naar school om de cliënt te helpen. We bieden huiswerkbegeleiding en ondersteuning, helpen met plannen en organiseren en bieden hulp en begeleiding bij studie- en loopbaankeuze. Samen met scholen bespreken we hoe wij als externe factor een rol kunnen spelen om de cliënt te helpen. Veni Etinam werkt nauw samen met scholen, gemeenten en leerplichtambtenaren om ervoor te zorgen dat er een eenduidig plan is om onze cliënt aan een startkwalificatie te helpen. Wanneer er nog geen passende plek op een school is gevonden kan Veni Etinam als schoolvervangende noodvoorziening een plek bieden aan jongeren, zodat zij vanuit daar weer terug in het regulier of speciaal onderwijs kunnen stromen.