Begeleiding bij inburgering en integratie

In januari 2016 is Veni Etinam gestart met het project ‘Grenzeloos Ontwikkelen’ voor jongeren die hun land van herkomst hebben moeten verlaten.

Deze jongeren komen veelal uit oorlogsgebieden en hebben ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Angst en trauma spelen vaak een rol. Circa 1 op de 3 vluchtelingen in Nederland is minderjarig. Veni Etinam biedt hulp aan deze jongeren en aan hun familie, terwijl ze nog in procedure zijn bij de IND of wanneer ze een verblijfsvergunning hebben. Het is voor jonge vluchtelingen en hun ouders van groot belang dat ze zich thuis voelen in hun nieuwe land en dat ze leren omgaan met hun verleden. Wij bieden hulp bij het vinden van een passende school, vrijetijdsbestedingen en een sociaal netwerk waarin zij zich leren handhaven in een nieuwe cultuur met Westerse gebruiken.

Veni Etinam beschikt over begeleiders die thuis zijn in de Islamitische cultuur. Daarnaast is het mogelijk om te werken met een tolk, om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen.