Missie & Visie

Onze missie
Veni Etinam is een betrokken, persoonlijke organisatie, die jongeren helpt om zo zelfredzaam mogelijk te worden op alle leefgebieden en die er samen met de jongere voor zorgt dat er een goede plek in de maatschappij wordt gevonden.

Ouders worden hier nauw bij betrokken, evenals scholen en waar nodig andere instanties. Veni Etinam is niet bang om buiten de gebaande paden te treden; er wordt gekeken naar mogelijkheden van ieder individu om zo de sleutel tot ontwikkeling te vinden. De persoonlijke ontwikkeling van onze cliënt is leidend.

Onze visie
Veni Etinam streeft ernaar het aantal werkloze jongeren zonder startkwalificatie aanzienlijk te verkleinen en een gewenste partner zijn in de werkgebieden Groningen en Drenthe. Veni Etinam is een toekomstbestendige, gezonde organisatie, die bestaat uit zeer gemotiveerde werknemers die (ervarings-)deskundig zijn op variërende vlakken.