Individuele begeleiding

Veni Etinam zorgt ervoor dat jongeren met problemen hun eigen talenten en uitdagingen leren (her)kennen. Jongeren krijgen daardoor grip op hun eigen leven en op situaties die zich daarin afspelen.

De problematiek kan heel divers zijn; wij werken onder andere met jongeren met ASS, depressieve stoornis, (game)verslaving en agressieproblematiek. Samen wordt gewerkt aan het vergroten van zelfredzaamheid en zelfregie; het uiteindelijke doel is dat jongeren hun plek vinden in de maatschappij. Dit kan op verschillende manieren, waarbij de individuele zorgdoelen en de passende werkwijze (klik) worden vastgelegd in een begeleidingsplan dat door de jongere en de begeleider samen wordt opgesteld. Veni Etinam laat de jongere bewust worden van zijn of haar eigen kracht en biedt de jongere én de overige betrokkenen inzicht om zo goed mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij.