Weerbaarheids-, agressieregulatie- en zelfredzaamheidstraining

Veni Etinam verzorgt psycho-fysieke trainingen, gericht op weerbaarheid, agressieregulatie en zelfredzaamheid. Hierbij komen diverse problemen op sociaal-maatschappelijk vlak aan bod.

Thema’s als doorzetten, vertrouwen en samenwerken en verbale en non-verbale communicatie worden tijdens de trainingen behandeld. De cliënten kunnen zelf aangeven wat ze belangrijk vinden. Vragen die hierbij mogelijk aan de orde kunnen komen zijn:

  • Hoe herken je stressoren bij jezelf en op welke levensdomeinen werken deze door;
  • Hoe zet je iemand in zijn kracht, inclusief jezelf;
  • Welke rollen herken je in de groep;
  • Hoe kun je leiderstypen en volgers in andere rollen plaatsen;
  • Hoe buig je agressiviteit om naar assertiviteit;
  • …… (in te vullen door de cliënt zelf)

Middels de growth v.s. fixed mindset, is het doel om mensen ervaringen op te laten doen in een lichamelijke training, waarbij gekeken wordt naar de individuele behoeften en doelstellingen van iedere cliënt. Aan de hand van onder andere gespreksvoering, rollenspellen, zelfverdedigingsoefeningen en conditieopbouw worden assertiviteit en gepast gedrag aangeleerd, ingezet en gevormd tot een automatisme. De slachtofferrol maakt plaats voor positiviteit, strijdlust en wilskracht. Naast weerbaarheids- en zelfredzaamheidstraining verzorgt Veni Etinam ook agressieregulatietrainingen.

Onze trainingen worden verzorgd door trainers die gediplomeerd zijn in rots- en watertraining en in weerbaarheids- en agressieregulatietraining.