Werkwijze

Nadat een nieuwe cliënt bij ons wordt aangemeld of wanneer een cliënt zelf een aanmeldformulier invult, wordt er binnen vijf werkdagen contact opgenomen voor een intakegesprek.

Vervolgens wordt de aanmelding besproken binnen ons team. Gebaseerd op de intake en het aanmeldformulier wordt er gekeken welke begeleiders er worden ingezet. Bij Veni Etinam werken we altijd in duo-trajecten; dat betekent dat er altijd twee hulpverleners betrokken zijn bij een cliënt. Aan de hand van een dergelijke nauwe samenwerking ontstaan nieuwe inzichten, houden begeleiders elkaar scherp en kan de cliënt zelf bepalen met wie hij welke zaken wil delen, bespreken en ondernemen.

Tijdens de kennismaking met de nieuwe begeleiders wordt er geïnventariseerd wat de mate van zelfredzaamheid is op alle leefgebieden. Door dit uitgebreid te onderzoeken, weten zowel de begeleiders als de cliënt waar knelpunten zitten en kan er een helder begeleidingsplan worden opgesteld met meetbare doelstellingen. In het begeleidingsplan wordt geformuleerd wat de doelen zijn waaraan zal worden gewerkt, op welke manier dit zal worden uitgevoerd en binnen hoeveel tijd er resultaat verwacht mag worden. Na een half jaar wordt de zelfredzaamheid opnieuw beoordeeld; zo is voor iedereen goed zichtbaar wat de voortgang is en of er nog langer begeleiding nodig is.

Veni Etinam zorgt ervoor dat jongeren met problemen inzicht krijgen in hun talenten en uitdagingen en dat ze grip krijgen op hun eigen leven en op de situaties die zich daarin afspelen. Dit gebeurt altijd op een manier die past bij de cliënt. De begeleiding van Veni Etinam is ambulant; samen met de cliënt wordt bepaald waar afspraken plaatsvinden. Dat kan thuis zijn, maar ook op school, werk, of bij ons op kantoor.

De begeleiders van Veni Etinam zijn oprecht betrokken, bereikbaar en beschikbaar en niet bang om buiten de gebaande paden te treden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden van ieder individu om zo de sleutel tot ontwikkeling te vinden. De persoonlijke ontwikkeling van onze cliënt is leidend.

Samen met gemeenten, zorginstellingen, scholen, het UWV, sportinstanties en woningbouwcorporaties beschikken wij over een breed hulpverleningsaanbod, dat aansluit bij ieders individuele zorgvraag en achtergrond.