Ons zorgaanbod

Individuele begeleiding

Veni Etinam zorgt ervoor dat personen met problemen hun eigen talenten en uitdagingen leren (her)kennen. Men krijgt daardoor grip op ...

Lees meer

Begeleiding binnen gezinssystemen

Wanneer het thuis niet lekker loopt, kan dat zorgen voor veel frustratie. Gezinsleden kunnen zich machteloos voelen vanwege de dagelijkse ...

Lees meer

Sociale activering en hulp bij reïntegratie

Veni Etinam vindt het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij. We helpen niet alleen bij het terugkeren ...

Lees meer

Begeleiding terug naar school

Veni Etinam begeleidt jongeren die verzuimen, dreigen uit te vallen of al zijn uitgevallen in het onderwijs. De redenen hiervoor ...

Lees meer

Weerbaarheids-, agressieregulatie- en zelfredzaamheidstraining

Veni Etinam verzorgt psycho-fysieke trainingen, gericht op weerbaarheid, agressieregulatie en zelfredzaamheid. Hierbij komen diverse problemen op sociaal-maatschappelijk vlak aan bod. ...

Lees meer

Begeleiding bij inburgering en integratie

In januari 2016 is Veni Etinam gestart met het project ‘Grenzeloos Ontwikkelen’ voor jongeren die hun land van herkomst hebben ...

Lees meer

Behandelingondersteunend werken

Indien mogelijk baseert Veni Etinam de begeleiding op een diagnose die gesteld is door een erkende GGZ-instelling, om zo goed ...

Lees meer