Klachtenregeling Veni Etinam

Inleiding
Een tevreden klant is onze doelstelling. Helaas kan het voorkomen dat wij dit niet hebben bereikt. Wij stellen het op prijs dat je ons informeert wanneer onze dienstverlening niet naar jouw tevredenheid is verlopen. Je feedback, opmerkingen en adviezen helpen ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Doel klachtenregeling
Het vertrouwen van onze klant in onze dienstverlening is de basis van onze organisatie. Transparant werken en respectvol met elkaar omgaan, zijn onze voorwaarden om dit te bereiken. Deze klachtenregeling geeft inzicht in de wijze waarop Veni Etinam met klachten en feedback van klanten omgaat.

Maak het bespreekbaar
Wij stellen het op prijs dat je jouw opmerkingen of klacht in eerste instantie bespreekt met je begeleider. Mocht je dit lastig vinden, dan kan er altijd een leidinggevende van Veni Etinam aanschuiven bij het gesprek om dit te begeleiden. Je klacht kan je per e-mail sturen naar info@veni-etinam.nl.

Werkwijze bij een klacht

 • De opmerking of klacht wordt zo spoedig mogelijk (en bij voorkeur tijdens de samenwerk- of begeleidingsperiode) rechtstreeks geuit aan de betrokken begeleider van Veni Etinam.
 • De opmerking of klacht wordt intern besproken. Indien gewenst, wordt de klacht nader besproken met de klant door een leidinggevende van Veni Etinam om inzicht te krijgen in het ontstaan van de klacht en de handelswijze van de begeleider.
 • Indien gewenst kan er een gesprek plaatsvinden met alle betrokkenen onder leiding van een leidinggevende die niet persoonlijk betrokken is bij de dienstverlening aan deze klant.
 • De klant ontvangt een schriftelijke bevestiging van het gesprek, de besproken klacht en (een samenvatting) van de toelichting van de verschillende betrokkenen.
 • De klacht wordt intern bij Veni Etinam verder besproken met als doel:
  – Een (eventuele) genoegdoening voor de ontevreden klant te bepalen.
  – Te komen tot verbetering in de dienstverlening van Veni Etinam.
 • De klacht wordt binnen zes weken na ontvangstdatum afgehandeld.
 • Veni Etinam registreert klachten ten behoeve van haar klachtenmanagementsysteem. De klachten worden anoniem geregistreerd.