Over Veni Etinam

Missie & Visie

Onze missie Veni Etinam staat voor zelfredzaamheid, voor contact, voor samen, voor binding en verbinding. Wij zijn er voor jongeren ...

Lees meer

Jeugd en WMO in ZIN en PGB

Veni Etinam wordt veelal ingeschakeld door de gemeenten. Wanneer dit het geval is, wordt er door de gemeente een zorgindicatie ...

Lees meer

Werkwijze

Nadat een nieuwe cliënt bij ons wordt aangemeld of wanneer een cliënt zelf een aanmeldformulier invult, wordt er binnen vijf ...

Lees meer

Cliëntenraad

Veni Etinam vindt het van groot belang dat onze cliënten zo goed mogelijk geholpen worden en dat zij het maximale ...

Lees meer

Openingstijden

Met uitzondering van de nationale feestdagen is Veni Etinam het hele jaar geopend tijdens kantooruren. Wilt u eens binnen komen ...

Lees meer

Rolmodel worden?

Veni Etinam vindt het belangrijk om kansen te bieden aan jongeren met talent. Ben je op zoek naar een opleidings- ...

Lees meer

Privacyreglement Veni Etinam

Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder ...

Lees meer

Klachtenregeling Veni Etinam

Inleiding Een tevreden klant is onze doelstelling. Helaas kan het voorkomen dat wij dit niet hebben bereikt. Wij stellen het ...

Lees meer