Behandelingondersteunend werken

Indien mogelijk baseert Veni Etinam de begeleiding op een diagnose die gesteld is door een erkende GGZ-instelling, om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de behoefte en hulpvraag van de cliënt.

Wij werken nauw samen met verscillende GGZ-instellingen. Behandeling is voor onze cliënten niet altijd noodzakelijk, maar wanneer een cliënt wel in behandeling is, werken wij het liefst behandelingsondersteunend; op één lijn met de behandelaar, en met dezelfde doelen. Deze multidisciplinaire werkwijze zorgt voor een eenduidige, effectieve aanpak.